Finansowanie

Finansowanie w ramach środków z UE:

– Przygotowanie wniosków dla uzyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej wraz z niezbędnymi załącznikami,

– Doprowadzenie do uzyskania przez Wnioskodawcę dofinansowania ze środków pomocowych z Unii Europejskiej.

– Rozliczenie środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Finansowanie w ramach środków z budżetu państwa:

W zakresie pozyskania środków pomocowych Firma nasza współpracuje z wiodącymi instytucjami na rynku

– Przygotowanie wniosków dla uzyskania dofinansowania z budżetu Państwa na inwestycje drogowe z programów rządowych,

– Doprowadzenie do uzyskania przez Wnioskodawcę dofinansowania ze środków budżetu państwa,

– Rozliczenie otrzymanych środków,