Projektowanie

  • Home
  • Projektowanie

W ramach świadczonych usług oferujemy:

– Opracowania studialne, koncepcje programowe,

– Projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych zjazdów, chodników, placów,

– Projekty budowlane i wykonawcze drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich – mostów, wiaduktów, przepustów, murów oporowych,

– Projekty budowlane i wykonawcze dla towarzyszącej infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej, sanitarnej, budowli wodnych i regulacyjnych

– Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i specyfikacje techniczne,

– Organizacje ruchu stałe i czasowe,

Współpraca z Wykonawcami przy realizacji kontraktów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na:

– Ocenie przedmiotu zamówienia, dokumentów przetargowych,

– Opracowanie materiałów niezbędnych do wyceny inwestycji na etapie oferty,

 – Optymalizacja rozwiązań projektowych,

– Wykonanie kompleksowej dokumentacji

projektowej, zgodnej z PFU, wraz z niezbędnymi pozwoleniami decyzjami i uzgodnieniami,

– Nadzór autorski na etapie realizacji robót.

Opracowania środowiskowe

– Operaty wodno-prawne,

– Karty informacyjne przedsięwzięcia,

– Raporty oddziaływania na środowisko.