Nadzór Inwestorski

  • Home
  • Nadzór Inwestorski


NADZÓR INWESTORSKI

– Kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

– Reprezentowanie interesów Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową kontraktową, zasadami wiedzy technicznej,

– Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów,

– Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

– Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na życzenie Inwestora kontrolowanie rozliczeń,

ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE

– Kompleksowy nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

– Reprezentowanie interesów Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową kontraktową, zasadami wiedzy technicznej,

– Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów,

– Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

– Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na życzenie Inwestora kontrolowanie rozliczeń.